Chào mừng quý vị đến với website của tr­uong THCS Chu Van An

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Photo
Họ và tên Lê Quốc Việt Anh
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/lqvanhth
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Chu Văn An
Quận/huyện Huyện Thanh Hà
Tỉnh/thành Hải Dương
Chuyên môn Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Công nghệ, Lịch sử, Ngoại ngữ, Tin học, Thể dục, Địa Lý, Mỹ thuật, GD hướng nghiệp, GDCD - GDNGLL, Âm nhạc
Điểm số 171 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Phạm Văn Đảm
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/PhamDam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Chu Văn An
Quận/huyện Huyện Thanh Hà
Tỉnh/thành Hải Dương
Chuyên môn Toán học, Tin học
Điểm số 2212 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Phạm Đức Tiên
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Chu Văn An
Quận/huyện Huyện Thanh Hà
Tỉnh/thành Hải Dương
Chuyên môn Hóa học
Điểm số 21808 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Chí Công
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/Chi_Cong_CVA
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Chu Văn An
Quận/huyện Huyện Thanh Hà
Tỉnh/thành Hải Dương
Chuyên môn Hóa học
Điểm số 5797 (xem chi tiết)